Agenda

6 sep 2017
Coaching (D)


10 sep 2017
Coaching (D)


17 sep 2017
Concert, Popchoir-Project
September Special, Aachen (D)


23 sep 2017
Coaching (D)


30 sep 2017
Workshop (A)


7 oct 2017
Workshop
Roermond (NL)


8 oct 2017
Concert, cantoAmore
Aachen (D)


13 oct 2017
Concert, cantoAmore
Jülich (D)


15 oct 2017
Concert, a cappella Duo
Aachen (D)


18 oct 2017
Workshop
Bonn (D)


24 oct 2017
Workshop
Duesseldorf (D)


4 nov 2017
Workshop Ensemble-Singing, Theaterpädagogisches Zentrum
Aachen (D)


4 nov 2018
Coaching
Monschau (D)


5 nov 2017
Workshop Ensemble-Singing, Theaterpädagogisches Zentrum
Aachen (D)


5 nov 2017
Concert, cantoAmore
Gangelt (D)


11 nov 2017
Concert
Aachen (D)


12 nov 2017
Workshop
Aachen (D)


19 nov 2017
Concert for children
Schloss Schoenau, Aachen (D)


25 nov 2017
Workshop
Aachen (D)


31 dec 2017
Tanja Raich Trio
Aachen (D)


7 jan 2018
Concert, Tanja Raich Quartet
Aachen (D)


27 jan 2018
Coaching
Krefeld (D)


26-28 mar 2018
Workshop (Rock-, Pop-, Jazztage)
Vill/ Innsbruck (A)


7 apr 2018
Workshop Ensemble-Singing, Theaterpädagogisches Zentrum
Aachen (D)


8 apr 2018
Workshop Ensemble-Singing, Theaterpädagogisches Zentrum
Aachen (D)


28 apr 2018
Workshop Ensemble-Singing, Theaterpädagogisches Zentrum
Aachen (D)


29 apr 2018
Workshop Ensemble-Singing, Theaterpädagogisches Zentrum
Aachen (D)


22-27 may 2018
Choir-Workshop (A)


25 may 2018
Concert, cantoAmore (A)


26 may 2018
Concert, cantoAmore
Schwaz (A)


15 jun 2018
Concert, cantoAmore (D)


16 jun 2018
Concert, cantoAmore (D)


5 jul 2018
Workshop (D)


19-27 jul 2018
Workshop “Kasseler Meisterkurse”
Kassel (D)


21 jul 2018
Concert, Tanja Raich Quartet
Kassel (D)


2-10 aug 2018
Schulmusikwochen
Salzburg (A)


1 dec 2018
Private event, Tanja Raich Quartet (D)